Timmer

Skärm 13 Timmer


1 Timmerhissen och massahissen i april 1926 (Vbm)

3 Virkesrekord i hamnen (1978)

Brädgården är borta sedan länge och hamnområdet används efter sågens nedläggning 1975 som mellanlager för massaved som ska vidare till MoDo:s fabriker i Husum och Ö-vik.
Foto: Georg Olofsson

6 Flottning i Sikeå 1926 (Vbm)

Från vänster: Alfons Österlund, Uno Karlsson, Hjalmar Sikström och Severin Johansson

8 Livet ombord (1938)

Så här idylliskt kunde livet ombord också te sig. Lugnt väder, fart 2 knop och släpet i god ordning. Besättningen på ”Johan Jennings” har fikastund. Från vänster skepparen Westling, maskinisten Severin Johansson, däcksman Axel Svanström, trissan/kockan Ester Lundgren, styrmannen Knut Eriksson och eldaren Holger Bäckström.
”Om än stormig är resan ack hur skön är ej hamnen”, brukade Westling säga.

10 I väntan på bättre väder (1940-tal)

Timmerbogserarna kunde få ligga i hamn flera dygn i väntan på bättre väder. Besättningarna befolkade kaféerna och var ett tillskott åtminstone för byns flickor. ”Nå färskt från haven” blev ett talesätt.

12 Bogserbåten ”Nickan” (1929)

14 Bogserbåten ”Lill-Sikeå” (Vbm)

2 Timmermagasinet

Bilden visar timmermagasinet mellan Ångbåtskajen och Ribbkajen. På bryggan metade Sikapojkarna abborrar.

4 Timmerhantering

Vy över hamnen ca 1910. Arbetarna i förgrunden arbetar med props för vidare transport till kolgruvorna i England.

7 Bogserbåten ”John Jennings” (19??)

9 Bogserbåten ”Robertsfors” (19??) (Vbm)

11 Bogserbåten ”Händig” (1920-talet)

13 Bogserbåten ”Tärnan” (1930-talet)

15 Bogserbåten ”Sikeå”