Natur- och kulturstigen

Natur- och kulturstigen

Natur-och kulturstigen anlades under 1999 och 2000. Den är ca 2 km lång och har ett 20-tal tavlor över minnesmärken från olika tidsepoker i hamnens historia. Dessutom finns ett 50-tal av havsbandets växter markerade och namngivna med svenska och latinska namn. 

Det finns också ett antal rastplatser efter stigen, som är lättvandrad och försedd med broar och stättor där det behövs.


På vandringen efter stigen kan du läsa om Storbyggningen med uthus och dass, Knubbkyrkan, Sjömanshemmet, Spritcisternerna, Järnvägen, Jordkällarna och mycket annat som inte längre finns kvar men där det finns bildmaterial.


För klassificeringen av växtmaterialet har vi fått hjälp av Carl-Arthur Burman, fd biologilärare vid Tundalsskolan i Robertsfors. Vi hoppas kunna fortsätta med ytterligare identifiering av växter under åren som kommer och också kunna ge exempel på användningen av dessa - som medicinalväxter, kryddor och andra användningsområden - både i nutid och fordom.


Fåglar i Sikeå

Fåglar som observerats i Sikeå-Legdeå (PDF-fil)