Sikeå efter 1900

1900-talets Sikeå

Elloket Herman Behrman

I Robertsfors läggs  järnbruket ner men sågverksrörelsen utvidgas och en massafabrik anläggs 1902 och därmed börjar ett nytt uppsving i Sikeå. 

Järnvägen, som byggts under perioden 1875-81 elektrifieras år 1900 och var då den andra elektrifierade järnvägen i Sverige.


Elloket Herman Behrman byggdes i Berlin 1899 och togs i trafik på linjen Robertsfors bruk-Sikeå hamn 1902.

I hamnen anläggs nu nya kajer och en ny brädgård med högbanor för att underlätta lossningen av virke. Magasin för massa och hyvlat virke byggs. Sammanlagt uppförs fem stora magasin och ett mindre för styckegods (mjöl, salt, kaffe mm)

Tullstationen byggs 1905 och i anslutning till hamnområdet ligger faktorsbostad och bostäder för arbetare

Timmerbogsering

I byn finns på den här tiden fyra livsmedelsbutiker, pappershandel, slakteri, ett par bagare, sex kaféer, biograf, fotoateljé, badhus och tvättstuga. I skolan går 125 barn. Här finns sjömanshem. gästgiveri och rum för resande.


Tgboats
Hamnen med roddbåt

Ett nytt inslag i sjöfarten är timmerbogseringen. Den nya massafabriken slukar mycket virke och i hamnen byggs massahiss och timmerhiss. Järnvägsvagnarna går med timmer och massaved från hamnen och med trävirke och massa till hamnen. Timmerbogserare som Lill-Sikeå, Sikeå, Robertsfors och John Jennings, ägda av Robertsfors AB har hemmahamn i Sikeå och här finns också privatägda små kustbogserare som Tärnan, Falken och Händig.

Sikeå by, caféer

Under 1920-talet når verksamheten i hamnen sin högsta nivå. 1924, som var ett rekordår, besökte 127 fartyg hamnen. Efterfrågan på trävaror och massa är stor ute i efterkrigstidens Europa och såg och fabrik går för högtryck. Om man tänker på att lastning och lossning i allmänhet tog en vecka eller längre förstår man att kraven på service, åtminstone under seglingssäsongen (maj-november) var mycket större än nu.

Med krisen på 30-talet kommer minskad efterfrågan på trävaror. Sågen läggs ned 1936 och 1948 är det massafabrikens tur. Som ersättningsindustri anläggs 1951 ett litet sågverk i hamnen. År 1975 är också dess saga all.

Såghus och sorteringsmagasin finns kvar men av husen som byggdes i början av 1900-talet har magasinen och arbetarbostäderna rivits efterhand och nu finns bara ett magasin, faktorsbostad och tullhus kvar. Också järnvägen är borta (1961).