Årsmöte 2023

LSI:s årsmöte 2023

Årsmöte med Legdeå-Sikeå Intresseförening

onsdag 22 mars 2023 kl. 18.30

Lokal: Spiran konferens

Årsredovisning för verksamhetsåret 2022 (PDF)

Förvaltningsberättelse

Resultaträkning

Balansräkning