Valkommen

LSI - Legdeå-Sikeå Intresseförening

Ta bussen till Robban!

Tillfällig buss Sikeå - Robertsfors

Robertsfors kommun har tillfälligt utökat antalet turer och förlängt färdvägen för busslinje 139 mellan Sikeå och Robertsfors med anledning av ombyggnationen av trafikplats Sikeå.

Turen förlängs från hållplats Sikeå E4 till hållplats Sikeå som ligger vid Sikeå Plåt & Smide (Korsvägsparken). Förlängningen sker med början den 11 september 2023.

Under förutsättning att de extra turerna nyttjas fortsätter de till dess fotgängare och cyklister i Sikeå på ett säkert sätt kan ta sig till kollektivtrafik och samhällsservice i Robertsfors.

Resa fm och em 3 dagar/vecka (mån-ons-fre ej helg och röda dagar)

Linje 139 09:05 Avgång Robertsfors busstation

Linje 139 09:18 Avgång Sikeå

Linje 139 11:05 Avgång Robertsfors busstation

Linje 139 11:20 Avgång Sikeå

Linje 143* 14:00 Avgång Robertsfors busstation

Linje 143* 14:08 Ankomst Sikeå (fortsätter söderut)

Linje 143* 15.35 Avgång Robertsfors busstation

Linje 143* 15.41 Sikeå (fortsätter söderut)

*Går ej under skollov

Ersättning för 143 under lov (mån-ons-fre ej helg och röda dagar) under höstlov-jullov-sportlov-påsklov-sommarlov:

Linje 139 13:40 Robertsfors busstation

Linje 139 13:55 Sikeå

Linje 139 15:05 Robertsfors busstation

Linje 139 15:20 Sikeå

Kontrollera tiderna på tabussen.nu för eventuella ändringar och uppdateringar!

Sommaren är kort

Tack för alla trevliga arrangemang i sommar! En del regn har det varit, men mest soligt och varmt. Och lyckat har det alltid varit - tack till föreningarna som arrangerat och publiken som kommit och trivts!


Höstens aktiviteter läggs upp här på hemsidan i den ordning de äger rum.


Om du vill se vad som hänt i Sikeå hamn under sommaren kan du gå in på menypunkten Arkiv. Där finns hela programmet för Händelser vid vatten och blänkarna för varje programpunkt.

Strategi för utveckling av Legdeå Sikeå
antagen av LSI:s årsmöte 2023 03 22

LSI:s årsmöte ägde rum onsdagen den 22 mars 2023 kl. 18.30 på Spiran Konferens.


Årsmöteshandlingar

Arbetsmöte torsdag 19 januari 2023 kl. 18:30

Arbetet med att skapa en byaplan för Legdeå Sikeå fortsätter. Målet är att skapa en byaplan som är förankrad och accepterad av bybor, föreningar och företagare i Legdeå/Sikeå.  

Mycket arbete återstår.

Planen ska inledningsvis innehålla en nulägesbeskrivning (se byaplanen från 2007).
Nulägesbeskrivningen behöver uppdateras.
SWOT-analysen kan behöva kompletteras.
Utvecklingsplanen behöver konkretiseras och förtydligas.
Den behöver rensas och eventuellt kompletteras.
Den behöver få en tydlig prioritering och tillräckligt med information för att kunna utgöra underlag för en konkret handlingsplan.

Arbetsgrupper behöver bildas.

Byaplan för Legdeå-Sikeå

Arbetet för att ta fram en Byaplan för Legdeå/Sikeå tog ett viktigt steg den 9 oktober 2022 när byamöte hölls i Träffpunkten. Läs om vad byamötet ansåg skulle utvecklas och vad som ska skapas under Byautveckling!

Det finns fortfarande möjlighet att påverka byaplanens innehåll. Ett sätt att göra det är att skicka in sina tankar och förslag till byautveckling@legdeasikea.se Alternativt kontakta någon i LSI:s styrelse.

Sikeå hamns historia i bilder

Skärmutställning om Sikeå hamns historia


Se utställningen digitalt här på LSI:s hemsida!

.

Utställningen visades i Varvsstugan i Sikeå hamn och dokumenterar en lång och viktig period i Sikeås och hamnens historia. Den invigdes 2005 och togs ner 2021. Det är inte bestämt vad som ska hända med utställningen i framtiden, men nu har du i alla fall möjlighet att titta på den i digital form.


Materialet är uppdelat på samma 14 skärmar som på utställningen i Varvsstugan: Brädgården, Fotografer, Fritid, Hamnen, Hem och skola, Historik, Järnvägen, Massan, Nöjen, Plassen, Segelsjöfart, Stuveri, Timmer, Varvet.


Klicka på "Sikeå hamn i bilder" i menyn eller gå direkt till

https://legdeasikea.se/bildutstallning.html

Uppdatera sidan i webbläsaren för att se den senaste versionen!

Senast redigerad 2023-11-24

admin@legdeasikea.se

Baka i Varvsstugan

Vill du baka i Varvsstugan nu i höst ska du passa på nu.

Vi stänger för bakning inom kort. Kontakta Ulla Öberg tel. 070-225 52 90 för att boka tid.

2023-10-16

Spiran Legdeå-Sikeå Intresseförening

Alla nummer av Spiran som kommit ut från starten 1995 till och med 2020 är nu inskannade och finns i Spiran-arkivet >> här. 


Spirans arkiv är en guldgruva för alla som veta mer om "Sikeå kommun" och vad som har tilldragit sig här både de senaste 25 åren och innan dess. Läs om alla människor som har satt sin prägel på bygden, eldsjälar, företag och föreningar som har varit med och utvecklat Legdeå och Sikeå under årens lopp, spännande händelser och intressanta historiska återblickar. Återupplev gamla minnen och få inspiration för framtiden!

LSI för en levande bygd

Årsmötet 2021-04-18 gav styrelsen i uppdrag att samla in synpunkter och förslag från boende i Legdeå och Sikeå kring hur LSI:s verksamhet kan förändras.


Vad betyder LSI för bygden? Hur vill du att verksamheten ska se ut i framtiden? Fram till den 18 maj hade byborna möjlighet att delge styrelsen sina tankar, idéer och synpunkter. Man kunde göra sin röst hörd på flera olika sätt. Läs mer om detta här >>


Utifrån de inkomna förslagen har styrelsen utarbetat förslag om framtida inriktning för LSI och campingverksamheten. Förslagen diskuterades på det återupptagna årsmötet den 12 juni 2021.

Hjärtstartare

Mellan 1 juni och 31 augusti finns hjärtstartare uppsatt på väggen till Campingcaféet. Övriga tider i entrén till Träffpunkten, Sikeå 133.

Hjärtstartare Legdeå-Sikå Intresseförening

Framtiden - vad vill byborna?