Sveriges minsta brandstation

Sveriges minsta brandstation


Sveriges minsta brandstation belägen i Sikeå finns med i Guinness rekordbok för år 2001! Vi har också uppmärksammats i en tidskrift för brandförsvaret.

Huset byggdes år 1901 efter beslut på byastämman. Bonden Olov Åberg fick uppdraget att utföra arbetet och för det fick han 32 kronor, då höll han också virket. Här förvaras sedan dess diverse brandredskap f a den brandspruta som byn köpt in 1899. Sprutan kostade 95 riksdaler och frakten med båt från Stockholm till Sikeå gick på 5 riksdaler.


Bl a vid den stora biografbranden i Sikeå 1932 var sprutan i bruk. Tyvärr brann biografen ner eftersom branden upptäcktes först vid femtiden på måndagsmorgonen, då huset var helt övertänt.


1936 reparerades huset på byastämmans uppdrag av Saul Åberg och Erik Häggström och 1938 inköptes en ny slang till brandsprutan.


Sedan 40-talet har huset stått orört och successivt förfallit men 1993 tog Legdeå/Sikeå Intresseförening initiativ till att bevara huset och återställa det i ursprungligt skick. 


Brandstationen återinvigdes 1994 av kommunens brandchef Rolf Isberg och ett 100-tal bybor bevittnade händelsen.


Huset är 2,5 m brett och 3,1 m långt.

Höjden till taknocken: 2,7 m

Brandredskap: 1 tvåmansspruta

2 enmanssprutor

1 brandhake

1 brandsiren

2 långkvastar


Kontaktperson:  Ann-Charlott Nordlund, tel 0934 - 150 81