Projekt


Projekt


En bild från renoveringen av Flanks rotebod.


Mycket av verksamheten inom Legdeå-Sikeå intresseförening har bedrivits som projekt.


Projektet som resulterade i bildandet av föreningen 1993 hette Levande kustbygd och var ett Interreg-projekt i samverkan med Björkö by i Finland.


Då inventerades de resurser som fanns i byn - både i form av människor, naturtillgångar och byggnader. Arbetet i detta projekt ledde även fram till bildandet av Drömvallens Föräldrakooperativ.


År 1996 var det dags för ett nytt Interregprojekt "Kustbygd i samverkan". Här deltog även Ratan från svensk sida och byarna Södra Vallgrund och Maxmo från Finland. Projektet byggde på datakommunikation och ett flertal datakurser anordnades.


1997 startade insamlingen för att rädda Stora Magasinets tak. Byborna och andra intresserade samlade in 40.000 kronor genom att köpa takplåtar. Detta blev grunden till det projekt som sedan stöttades av Länsstyrelsen och resulterade i ett nytt plåttak och målning av Stora Magasinet.


1998 startade renoveringen av Såghuset som ett projekt inom Leader II. Andra Varvet som drivit veksamheten i Varvsstugan behövde större lokaler och Såghuset blev en stor förbättring.


1999 kom nästa Leader-projekt - nu för att kunna få igång campingverksamheten i hamnen och anlägga natur-och kulturstigen.Sikeå Havscamping byggdes upp under två olika projekt och med hjälp av ALU-arbeten.


2002 påbörjades projektet Sikeå Lastageplats i bilder ett Stad och Land-projekt inom EU:s Mål 1-satsning. Resultatet blev en utställning över hamnens historia i 14 skärmar. Utställningen finns sommartid i Varvsstugan.


Under 2008 och 2009 har Flanks rotebod rustats upp - fått nytt spåntak, delvis nytt timmer och målning. Arbetet har stötts av Länsstyrelsen med bidrag på 14.000 kronor.


Under 2010 har Tullutkiken rustats upp med stöd av Länsstyrelsen. Den övre spiran har bytts ut an Antnäs Timmerhus. Granspiran skänktes av Ronny Larsson, Legdeå och barkningen har Sven-Erik Lundström utfört.