Kungsöhällans fyr

Kungsöhällans fyr

Fyren uppfördes år 1912 ute på Kungsöhällan utanför Sikeå hamn, och drevs till en början med gas, men utrustades senare med batterier och solfångare.

Fyren, som är av gjutjärn, har fram till 1997 tjänstgjort som inseglingsfyr vid farleden in till Sikeå, I svensk fyrlista står bl a att läsa om den:

"Vit fyrkur med rött bälte, pos 64o08´ N, 20o59´O. Lystid 20/7 - 20/5".

År 1997 ersattes fyren med en ny och efter en viloperiod har fyren år 2000 renoverats och fått ny position. En modell av fyren, tillverkad av Dan-Viktor Pettersson, kan köpas för 100:--.

Läs mer om fyrarna i Skelleftebukten på Fyrwiki

https://fyr.org/wiki/index.php/Skelleftebukten