Årsmöte 2022

Legdeå-Sikeå Intresseförening (LSI)

Årsmöte


9 april 2022 kl. 15.00

Plats: Träffpunkten


Sedvanliga årsmötesförhandlingar. Dagordning och övriga årsmöteshandlingar hittar du via länkarna nedan.


Utökad campingsektion

På byamöte om Sikeå havscamping den 8 december 2021 bestämdes att LSI ska fortsätta driva campingen i egen regi och att campingsektionen behöver förstärkas till 6-8 personer. På årsmötet ska dessa personer väljas. Kontakta valberedningen (Rolf Johansson, Olof Karlsson eller Birgitta Falk) eller någon i styrelsen om du vill föreslå någon lämplig person inkl. dig själv!


Dagordning

Verksamhetsberättelse

Resultatrapport ideella delen

Resultatrapport campingen

Balansrapport och resultatrapport LSI

Huvudbok

Verksamhetsplan

Budget ideella delen

Budget campingen

Årsmötesprotokoll 2022


Filerna är i PDF-format. Beroende på webbläsare kan du visa dem på skärmen eller ladda ner för utskrift.