LISTA ÖVER FADDRAR

Lista över faddrar till LSI:s anläggningar (16.3 2023)

Titta igenom listan och kontrollera om det är något namn som är fel eller som saknas. Kontakta i så fall Janne Paulsson eller någon annan i LSI:s styrelse.