Årsmöte 2024

LSI:s årsmöte 21 mars 2024

Dagordning (PDF)


Verksamhetsberättelse 2023 (PDF)


Ekonomi 2023 och budget 2024 (PDF)

Förvaltningsberättelse

Resultaträkning

Balansräkning

Budget 2024


Verksamhetsplan 2024 (PDF)