Underlag campingens framtid


Underlag inriktningsbeslut LSI campings framtid

(juni 2021)


Bakgrund


LSI har sett sig ha ett växande problem med att rekrytera engagerade medlemmar till föreningens styrelse. Campingens dominans i styrelsearbetet har lyfts som en av anledningarna till att medlemmar som i övrigt hade kunnat tänka sig att engagera sig i styrelsen väljer att avstå. Den nuvarande lösningen med en campingsektion underställd styrelsen har varit tungarbetad och varken skapat förutsättningar för sektionen att fristående driva och utveckla campingen, eller för styrelsen att lyfta ut campingen ur sitt ansvarsområde.


Styrelsen har sedan årsmötet ajournerades genomfört en enkätundersökning och två (digitala) byadialoger i syfte att lära sig mer om bybornas tankar och önskemål för främst campingen och hamnområdets framtid, men även för andra delar av föreningen. Det har också funnits möjlighet att ringa, skicka mejl, eller skicka brev med synpunkter och tankar.

Ett centralt tema har varit varianter av vikten av bybornas fortsatta tillgång till campingområdet. Styrelsen har resonerat att det finns en risk för att den tillgången skulle begränsas om campingverksamheten såldes eller arrenderas ut till en extern kommersiell aktör.


Med anledning av ovanstående ser styrelsen två möjligheter

  • Att campingverksamheten läggs ner och styrelsen åläggs att avyttra alla tillgångar.
  • Att föreningen driver campingen även fortsättningsvis men i en juridisk person där LSI/byborna har beslutsmajoritet.


Styrelsen föreslår att årsmötet ger den nya styrelsen i uppdrag

1        att utreda konsekvenser av nedläggning av campingverksamheten

eller

2      att utreda och lägga motiverat förslag på en ny driftsform för campingen. Aktuellt är AB eller AB (svb) (aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning) med LSI som ägare, eller ekonomisk förening med byns föreningar eller engagerade bybor som medlemmar. Att även andra förutsättningar för den fortsatta driften utreds och inkluderas i förslaget.

Att styrelsen kallar till ett stormöte efter årets campingsäsong (september) där förslaget presenteras för medlemmarna att ta ställning till.