Byautveckling

Byautveckling - Legdeå-Sikeå i framtiden

LSI planerar att i samarbete med alla föreningar i byarna ta fram en utvecklingsplan för Legdeå/Sikeå.


Som underlag för kommande diskussioner finns här dokument från tidigare och nya planer som rör byarna. Nya dokument läggs upp efter hand.

Legdeå-Sikeå 2007 (nulägesanalys) (PDF)