LSI 25 år

Legdeå Sikeå intresseförening 25 år


1993

Projektet Levande kustbygd startar tillsammans med finska vänorter. Brandstationen renoveras, allemanutdagarna startar och också föreningskvällar. Röjning av igenslyade områden påbörjas. En resa till Björköby företas. Drömvallens föräldrakooperativ startar, Vägnamn och vägskyltar fixas.

 

1994

började vi använda Spiran som symbol. Den första T-shirten med devisen "Det spirar i Sikeå" togs fram. Två orienteringstavlor över byn iordningställdes. Vi startade hemvändardagar och Spiran-tidningen. Två grillplatser byggdes med hjälp av Alu-jobbare och på Drömvallens dagis byggdes staket. LSI tog initiativ till och bekostade medverkan av bildlärare på dagiset. Ett fårkooperativ startas. Kungaritten Bygdeå-Sikeå genomförs. Sveriges minsta brandstation blev Årets invigning med Rolf Isberg, kommunens brandchef som invigare.

 

1995

anordnades för första gången en Gökotteutflykt för cyklande bybor. Vi arbetade fram den första byaplanen och startade Interreg-projekt med de finska byarna Björköby, Södra Vallgrund och Maxmo. Stiftelsen Sikeå hamn bildades med LSI och Robertsfors kommun som stiftelsebildare. Jämmerdalsbron och den gamla järnvägsbanken rustades upp och de blå anslagstavlorna, som nu blivit ca 20 st, sattes upp. Lekparken vid Drömvallens dagis påbörjades. Jämmerdalsbron blev Årets invigning. Invigare var Gertrud Ödlund, född Holmgren, bosatt i Australien, dit hon flyttade på 1920-talet.

 

1996

ställdes lekparken vid Drömvallens dagis iordning. Stora Magasinet började hyras ut för förvaring av husvagnar och båtar. Den första telefonkatalogen över byn kom ut. En cykelväg efter gamla järnvägen rustades. Projektet Kustbygd i samverkan pågick. 

Årets invigning blev Spårvägen - den gamla järnvägen - som invigdes av Axel Åberg, en gammal bybo.

 

1997

började secondhandverksamheten - Andra Varvet - i liten skala i Varvsstugan, då inom LSI:s ram. En Öppethus-dag anordnades för att visa våra lediga hus och tomter. In- samling för att fixa nytt tak till Stora Magasinet drog igång. Datautbildning erbjöds byborna. Året invigning var Drömvallens lekpark, Invigare Margit Gustafsson som växt upp i närheten.

 

1998 - 5 år

En bildutställning över de gångna 5 åren presenterades på årets Julmarknad på Träffpunkten. Fettisdagen firades med tipsrunda och semlor. Söndagscaféer startade med café 1:a söndagen i varje månad. Ansökan om det första projektet för att anlägga en camping lämnades in. Skyltar "Välkommen till Sikeå" sattes upp.

 

1999

var fyra Leaderprojekt igång i hamnen. På campingen fanns 16 platser som fick el och vatten. En parkering fixades för badplatsen på Östersia..Natur-och kulturstigen röjdes upp och skyltar sattes upp både för hamnens växter och de lämningar efter lastageplatsen som finns kvar. Årets invigning var SBK:s kaj och invigare var landshövding Georg Andersson

 

2000

en broschyr om campingen och om LSI framställdes. Fyren flyttades och renoverades och en boulebana anlades. Anläggningen invigdes av Kjell-Åke Nilsson, kommunalråd.

 

2001

Sex musikcaféer startades under sommaren. Brandstationen 100 år firades med en teckningstävling för dagisbarnen och en brandkårsfest. Pins med bild på brandstationen införskaffades. Bygdeå campings stugby med nio stugor inköptes. Stora magasinet målas. En ny Telefonkatalog över byarna togs fram. En stadsvandring i Brännstan genomfördes. Årets invigning var Stora magasinet med Johan Pettersson, gammal Legdeåbo, som invigare.

 

2002

gjordes en studieresa till Kalix. Projektet Sikeå lastageplats i bilder genomfördes. En beachvolleyplan iordningställdes och invigdes av Hans Lindgren, kommunalråd. En teaterföreställning med Lövångeramatörer visades i Stora Magasinet.

 

2003

bildade Andra Varvet en ekonomisk förening. Under Stugsistan sålde LSI ut kvarvarande varor från AV:s sommarbutik. Den sikanska flaggan togs fram genom en tävling. Ett Naturbetesprojektet startar med medverkan av Länsstyrelsen. Årets invigning var Ivarhallen med kommunalrådet Hans Lindgren som invigare.

 

 

2004

Korsvägsparken iordningställdes och invigdes av Dan-Viktor Pettersson. Gunnar Larsson sponsrade en fest för hela byn. En succéföreställning "Frysta tillgångar" i samarbete med Teaterföreningen kunde avnjutas på grusplanen mellan Såghuset och Stora magasinet. Kulturhusen dag firades för första gången. På campingen byggdes gästbrygga och grillplats. Hamnmarknaden flyttades till våren. Bredband dras till campingen och en liten kiosk startar. Varvsstugan målades. En studieresa gjordes till Byske Camping.

 

2005

gjordes en studieresa till Vasa. En ny byaplan togs fram. Högtalarutrustning anskaffades till Träffpunkten. Bildutställningen i Varvsstugan invigdes av Asta Lindell född i Sikeå. En bollplan iordningställdes. Ett nytt tak fixades till Såghuset med Länsstyrelsen som sponsor. En barnteaterföreställning gavs under sommaren. LSI sponsrade Johan Lundströms filminspelning om sin farfar. En grupp för att utreda eventuellt äldreboende i byn startas.

 

2006

delades presenter ut till födda i Sikeå-Legdeå föregående år i form av en Spira. Första friluftsgudstjänsten hölls i LSI:s regi. På campingen anlades ett antal planteringar. Elmätare anskaffades till campingplatserna för säsongcamparna. Flaggstänger inköptes till campingen och intresserade bybor. Årets invigning blev naturbetet med Lars Bäckström som verkställare.

 

2007

För första gången ordnas aktiviteter på Mårtens afton och Alla hjärtans dag. Planeringen för en utomhusscen startar. Studiebesök görs på Snibbens Camping. En skrift om hamnens historia trycks. Infotavlor till E4 inskaffas. 20 parkbänkar skänks av Rainer och Ylva Martinsson. Gäststallet är årets invigning. Kommunchefen Mats Karlsson invigare.

 

2008

En grupp för att bygga eventuellt äldreboende i byn arbetar. I samband med hamnmarknaden ordnas en träff i Missionskyrkan för gamla Sikeåbor. En byavaktmästare anställs tillsammans med Ridklubben. Flanks rotebod renoveras med bidrag från Länsstyrelsen. Såghuset målas delvis. Rainer och Ylva inviger parkbänkarna.

 

2009

En båtbrygga byggs på piren vid säsongcampingen. Byn deltar i den sk Fredsstafetten - ett motionslopp mellan kommunens byar. Flanks rotebod invigs av Margareta och Sofia Flank. Tullmasten börjar rustas.

 

2010

Barnskidtävling arrangeras under Fettisdagsfirandet. Gökotteutflykt med cykel körs för första gången. En marknadsföringsdag ordnas tillsammans med Granbergets vindkraftförening och kommunen. Sju musikcaféer äger rum under sommaren. Kök och scen byggs i Stora magasinet och utomhustrappa till AV. Kajutan - utomhusscenen invigs av namngivaren.

 

2011

En inomhusscen byggs i Stora Magasinet. Stora servicehuset renoveras och ytterligare två duschar sätts in. En ny skylt fixas till Campingen och en grillstuga byggs av säsong-camparna. Utkiksmasten invigs av kommunalrådet Patrik Nilsson. En studiecirkel kring byns historia drar igång. LSI sponsrar Sika Superstars, Granlogen och Träffpunkten samt lampor till byns julgranar.


2012

Kommunens allmänna utskott inbjuds till visning i hamnen. Midsommarfirande ordnas på bollplanen vid campingen. Nya altanräcken till stugorna sätts upp. Under kommunens kulturvecka håller Helena Wikberg från Länsstyrelsen ett föredrag om kartor. Två hus fd pensionärsbostäder från Överklinten köps in och flyttas till campingen. Ridklubben och Granlogens handikappramp sponsras.

 

2013

EU-projektet Året runt startar med iordningställande och inredning av ny receptions-byggnad, uthyrningshus, pumpning av avlopp till kommunens nät och tvättstuga. Handikappanpassning av lokalerna och åretruntvärme är några av målen. Haldo Eriksson, kommunstyrelsens ordförande, inviger Receptionen. Kulturarvsdagen firas på Granlogen med bildspel om byns affärer och caféer och en vandring på den gamla varvsplatsen.


2014

Årets projekt ”Sikeå hamn en 250-årig kulturmiljö” med ett 30-tal skyltar. Säsong-campingens avlopp knyts till kommunens. Ny latrin-och gråvattentömning dnas på campingen. En fontänen placeras vid receptionen. En ny toalett anskaffas till Östersia. LSI deltar i kommunens inflyttardagar i maj. Studiecirkel i scanning och bildhantering startar. Ett äppelträd skänks till förskolan vid dess 20-årsjubileum. Campingföreståndare anställs på 6 mån. Nytt låssystem anskaffas till Campingen. Skyltprojektet Hamnens 250-åriga historia invigs av kultursekreterare Eva Forsman.


2015

Fyra scootercaféer ordnas under våren. Fågellivet vid havet presenteras av Ulf Lerner. Nya skyltar sätts upp vid E4-an.En föreläsning under kulturveckan ”Hur många besvärliga människor finns i Robertsfors?” med Håkan Eriksson. Campingstugorna målas och ny pentryutrustning fixas. Sju nya elplatser anläggs. Träffpunkten, Granskärs fritidsförening och Ridklubben sponsras. Insamling av gamla foton från bygden görs som studiecirkel. Planering för nytt servicehus påbörjas. Brandstationen får nytt tak. Bredbandskabel grävs till säsongcampingen.


2016

En campingsektion bildas. Jämmerdalsbron renoveras av ideella krafter.  Spiran vid E4-an målas genom LSI:s och kommunen försorg. Belysningsstolpe sätts upp på korttids-campingen. Nytt utedass till badplatsen med bidrag från kommunen. Sörfjärdens fågel-torn invigs av Patrik Nilsson - Naturbetet och Stiftelsen är anläggare. Föredrag av Ulf Lerner om Matgäster vid våra fågelbord. Ridklubben och Östersias röjare sponsras. Projekt Lekpark i hamnen startar.


2017

Föredrag av Malin Åkerman om Kraften i förändringsarbete inför den nya byaplanen.  Vision Sikeå hamn presenteras av Curt Hillebjörk. Kommunens bostadsförsörjningsplan presenteras av Ann Lindberg. Musikeåhjälpen startar – ett samarrangemang av byarnas föreningar. Ny hemsida ordnas för Campingen med direktbokning. Röjning, eldning. markplanering och målning görs på campingen. Campingområdet köps in från Stiftelsen. Anslagstavlorna i byn målas och även den nya toaletten på badplatsen. Ridklubben får bidrag. Under kulturveckan firas Bagarstugans dag och Folkskolans175 år med öppet hus och föredrag.


. .