Arkiv

Sidarkiv för legdeasikea.se

Här arkiveras avslutade händelser och gamla nyheter som tagits bort från förstasidan.

2023

MÖTE OM LEGDEÅ/SIKEÅ BYAPLAN 19.1.23

Arbetet med att skapa en byaplan för Legdeå Sikeå fortsätter. Målet är att skapa en byaplan som är förankrad och accepterad av bybor, föreningar och företagare i Legdeå/Sikeå.  

Mycket arbete återstår.

Utvecklingsplanen behöver konkretiseras och förtydligas.
Den behöver rensas och eventuellt kompletteras.
Den behöver få en tydlig prioritering och tillräckligt med information för att kunna utgöra underlag för en konkret handlingsplan.

Arbetsgrupper behöver bildas.

Välkommen till arbetsmöte torsdag 19 januari 2023 kl. 18:30 på Spiran Konferens (Spiranhuset vid E4). 

2022

"Händer i byn"

Utställning på Träffpunkten 23 och 30 oktober 2022

I samband med kommunens kulturvecka v 43 vill Träffpunkten ge byborna möjlighet att visa upp sin kreativitet i en utställning. Det kan handla om handarbete, konst, hantverk av garn, tyg, lera, trä, stål etc.
Inlämning av alster senast den 20 oktober.
Kontakta Agneta Skoglund tel 070-260 82 12

Byamöte söndag 9.10 2022 på Träffpunkten

Säsongsavslutning på Andra varvet lördag den 27 augusti 2022

Andra varvet stängde för säsongen den 14 augusti. Men sommaren är inte riktigt slut än. Den 27 augusti säljer man ut kvarvarande second hand-varor till halva priset! Passa på!

Händelser vid vatten

Sikeå hamn

Valborgsfirande på Träffpunkten 2022

Planeringsträff inför årets Hamnmarknad

Onsdag 27/4 2022

18:30

Campingens Café

Kom om du vill och har möjlighet att hjälpa till!

Fika finns.

2021

Byamöte om campingens framtid

Campingens framtid.

Byamöte om Sikeå Havscamping.

Resonemang om hur vi ska driva och utveckla vår camping.

Alla välkomna.

Onsdagen den 8/12 2021 (OBS nytt datum) kl. 18:30

Träffpunkten i Sikeå


Bakgrund

Campingen i Sikeå Hamn ägs av LSI. En campingsektion sköter den dagliga driften, medan LSI:s styrelse är ytterst ansvarig.


Eftersom arbetet med campingen tog väldigt mycket tid av LSI:s styrelse och det inte fanns tillräckligt många frivilliga som ville delta i den dagliga driften av campingen så undersöktes inför årsmötet 2020 möjligheten att arrendera ut campingen. Årsmötet beslutade dock att inte gå vidare med dessa planer just då. Det var för mycket som inte var helt klart gällande arrendator och behovet av investeringar i anläggningen. På årsmötet framgick att byborna ansåg att det var mycket viktigt att garantera byborna tillgång till området.


Vid årsmötet 2021 fick den nya styrelsen i uppdrag

- att utreda och lägga motiverat förslag på en ny driftsform för campingen. Aktuellt är AB eller AB (svb) (aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning) med LSI som ägare, eller ekonomisk förening med byns föreningar eller engagerade bybor som medlemmar. Även andra förutsättningar för den fortsatta driften ska utredas och inkluderas i förslaget

- att kalla till ett stormöte efter årets campingsäsong (september) där förslaget presenteras för medlemmarna att ta ställning till.

(Se även Underlag inriktningsbeslut LSI campings framtid)Nu är det dags för traditionsenliga


TAGES AFTON

fredag 12 november 2021 kl. 18.30

på Träffpunkten


Tage Brännström visar filmer ur sitt stora arkiv.

Ta chansen att återuppliva invigningar, sammankomster och andra minnesvärda händelser i byn.


Entré 40 kr. inklusive fika

Lotteri


Välkomna!