Styrelseledamöter sökes

LEGDEÅ-SIKEÅ INTRESSEFÖRENING (LSI) - LEGDEÅS OCH SIKEÅS (KANSKE) VIKTIGASTE FÖRENING?

Alla föreningar i bygden är såklart oerhört viktiga, men den kanske viktigaste är Legdeå Sikeå Intresseförening (LSI). LSI verkar för en god byagemenskap genom att bland annat:


  • stötta andra verksamma föreningar och bybor som har en idé
  • stötta eller ordna olika evenemang (när det inte är pandemi), till exempel sommarmånadernas musikkaféer i Sikeå hamn och Paltfesten som genomförs årligen för att välkomna nya invånare i byn
  • förvalta och utveckla byns gemensamma anläggningar, till exempel campingen, badplatsen Östersia, grillplatser, boulebana och lekpark

Tanken med LSI är att föreningen ska ägna sig åt det som byborna tycker att är viktigt, meningsfullt och roligt. Det kan med andra ord vara lite vad som helst.

Nu söker vi dig som vill gå in i en styrelse som tillsammans hjälps åt att utveckla byn genom att stötta bybornas engagemang. Valberedningen består av Rolf Johansson, rolf.gunnar.johansson@gmail.com mobil 070-3912737, Gunnar Lundmark, gunnar.lundmark4@gmail.com  mobil 070-5981116 och Olof Karlsson, olofksikea@gmail.com mobil 070-3019347. Ta kontakt med någon av dem och meddela att du är intresserad av att göra bästa byn bättre genom att  ingå i styrelsen!