LSI:s anläggningar

Anläggningar

Under de år LSI verkat har föreningen skaffat sig många anläggningar att sköta och vidareutveckla. Vi försöker fördela arbetet på många händer och alla anläggningar har ansvariga personer.

De större anläggningar föreningen ansvarar för är Sikeå Havscamping, Såghuset (där Andra Varvet ligger), Stora Magasinet, Varvsstugan, Sveriges minsta brandstationfyren och natur/kulturstigen.


Andra mindre anläggningar är Jämmerdalsbron, Grillplatser vid Linusbacken och Sikaberget, badplatsen på "Östersia" som också har en grillplats, och ett antal röda parkbänkar som ställs ut varje vår.

Vid infarterna till Legdeå och Sikeå finns skyltar i form av gamla ensmärken med texten Välkommen till Sikeå/Legdeå. Dessa används också som skyltplatser för olika arrangemang i byn.

En boulebana, en beachvolleyplan och en bollplan har anlagts i hamnen.


Korsvägsparken i korsningen Kustlandsvägen-Hamnvägen anlades 2004 och består av en vacker bro, sittplatser, en önskebrunn och planteringar.Spårvägen - en rid- och promenadväg efter gamla järnvägen, vägskyltar, blå anslagstavlor i byn, en anslagstavla i hamnen samt en orienteringstavla vid Varvsstugan är andra anläggningar som ska vårdas.


Utkiksmasten på Tullberget renoverades 2011 med bidrag från Länsstyrelsen och invigdes 2012 av kommunalrådet Patrik Nilsson. Masten användes av tullpersonalen för att övervaka trafiken i Bottenviken.Lekparken vid Drömvallens dagis har byggts upp av LSI men skänkts till föräldrakooperativet.


År 2013 blev den nya receptionsbyggnaden på campingen invigd. Den har också en handikappanpassad toalett och en ramp till caféet. En vinterbonad uthyrningsstuga blev också klar under 2013. Den har två rum och kök, toalett med dusch och tvättmaskin


Flanks rotebod är upprustad med bidrag från Länsstyrelsen. Här bodde soldaten nr 39 Flank med familj och boden är vad som finns kvar. Grunden av lagården och brunnen syns också i terrängen, medan bostadshusets plats numera är borta.