Arkiv 2021

Arkiv 2021

2021

Byamöte om campingens framtid

Campingens framtid.

Byamöte om Sikeå Havscamping.

Resonemang om hur vi ska driva och utveckla vår camping.

Alla välkomna.

Onsdagen den 8/12 2021 (OBS nytt datum) kl. 18:30

Träffpunkten i Sikeå


Bakgrund

Campingen i Sikeå Hamn ägs av LSI. En campingsektion sköter den dagliga driften, medan LSI:s styrelse är ytterst ansvarig.


Eftersom arbetet med campingen tog väldigt mycket tid av LSI:s styrelse och det inte fanns tillräckligt många frivilliga som ville delta i den dagliga driften av campingen så undersöktes inför årsmötet 2020 möjligheten att arrendera ut campingen. Årsmötet beslutade dock att inte gå vidare med dessa planer just då. Det var för mycket som inte var helt klart gällande arrendator och behovet av investeringar i anläggningen. På årsmötet framgick att byborna ansåg att det var mycket viktigt att garantera byborna tillgång till området.


Vid årsmötet 2021 fick den nya styrelsen i uppdrag

- att utreda och lägga motiverat förslag på en ny driftsform för campingen. Aktuellt är AB eller AB (svb) (aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning) med LSI som ägare, eller ekonomisk förening med byns föreningar eller engagerade bybor som medlemmar. Även andra förutsättningar för den fortsatta driften ska utredas och inkluderas i förslaget

- att kalla till ett stormöte efter årets campingsäsong (september) där förslaget presenteras för medlemmarna att ta ställning till.

(Se även Underlag inriktningsbeslut LSI campings framtid)Nu är det dags för traditionsenliga


TAGES AFTON

fredag 12 november 2021 kl. 18.30

på Träffpunkten


Tage Brännström visar filmer ur sitt stora arkiv.

Ta chansen att återuppliva invigningar, sammankomster och andra minnesvärda händelser i byn.


Entré 40 kr. inklusive fika

Lotteri


Välkomna!