Stuveri

Skärm 12 Stuveri m.m.

1. Tullmasten

På Tullberget står tullarnas utkiksmast än idag. Masten användes för spaning efter fartyg som var i antågande och smuggelbåtar förstås. Svartviken – ”Mäkiviks” var en av ortsbefolkningen känd smuggelvik belägen några sjömil norr om Sikeå.

3 Carl Johan Ludvig Karlsson

Bilden från Risbergs ateljé i Sikeå visar svagdricksbryggaren och sedemera stuvarbasen Carl Johan Ludvig Karlsson, född 1866.

5 Stuvargäng (1914)

Ett ungdomligt splitvedstuvargäng, till största delen bestående av unga pojkar och flickor. Inringad på bilden ser vi 13-årige Sante Karlsson, som senare blev stuvarbas i Sikeå.

7 Pråmbygge

På slipen på 1940-talet. De sista tre pråmarna döptes till Gäddan, Siken och Laxen.

9 Splitvedsstuvare (ca 1920)

På bilden har stuvargänget ställt upp för fotografering tillsammans med delar av besättningen

11 Lossning av tegel (1970)

Här lossar M/s Tammy tegel. Andra varor som togs emot i hamnen var konstgödsel, mjöl, socker, kaffe för konsumtion men också tackjärn, kalksten och svavel till industrin.

13 Sista lastfartyget

Sista utskeppningen från Sikeå. Claudia lastar de sista plankorna och bräderna från sågen. En epok är slut 1975.

2 Kommissionären

Huset på bilden var kommissionär Gustav Olssons. Här hade han kontor och bostad mellan 1920-1950. Kommissionären skötte införseln av styckegods till området, mjöl, socker etc.
Foto Britt Englund

4 Den siste stuvarbasen (1975) (Vbm)

Sante Karlsson blev den siste stuvarbasen i Sikeå hamn. Karlssons stuveri hade då varit verksamt i ¾ sekel. Här ombord på sista båten Claudia, som lastade virke direkt från kaj.
Foto: Georg Olofsson

6 Albert Ulldahl

Stuvaren och småbrukaren Albert Ulldahl och hans hustru Anna Viktoria f. Forsman (ca 1940)

8 Virkeslastning (Vbm)

Från 50-talet och framåt upphörde succesivt utlastningen av virke via pråmar och ersattes med lastning direkt till kaj med hjälp av brädgårdstruckar

10  Lastning av tunnor

Ångaren Reykjafoss lastar tunnor från fabriken i Robertsfors för vidare transport till Island. En imponerande däckslast och en alldeles speciell stuvning.
Foto Sant Karlsson

12 Utlastning

Lastning av trävirke direkt från ångbåtskajen på 1960-talet