Segelsjöfart

Skärm 11 Segelsjöfarten

1 Barkskeppet Robertsfors

Byggd vid Sikeå varv. Fartyget sprang läck i svår storm vid Cap Horn. Detta till trots räddade man besättningen på ett engelskt fartyg, för vilket bl a timmermannen Andreas Eriksson från Sikeå fick en engelsk medalj.

3 Förtöjningsringar

Dagmar Brändström (Olsson) i stegen upp till förtöjningsringarna på Getskär

2 Hamnen 1899 (Vbm)

Det är trångt i hamnen och eftersom några fartyg har sina flaggspel uppe, kan vi gissa att det är midsommar. Passagerarångaren Thule är på väg in till Ångbåtskajen, som ännu inte är fullt utbyggd.

4.  Hamnen ca 1910 (Vbm)

Fem segelfartyg ligger och lastar virke

6 Timmerman Ågren

Jonas Ågren seglade bl a med skeppet Sikeå Varf till Sydamerika