Plassen

Skärm 10 Plassen

”Plassen” – faktaruta

Plassen på 1930-talet

De första husen

I och med att kajen började byggas 1760 uppfördes också de första husen – vaktkarlens stuga, sjöbod och kalkbod.

Johan Östergren, skrivare vid bruket hade ansvar för hamnen och anställde folk bl a Sikeåbönderna, Pehr Larsson, Johan Persson Tysk och Per Nilsson.

1770 hette ”uppsiktsmannen” Jakob Hammare.

Plassen växer fram

Vid mitten av 1800-talet utökades verksamheten i hamnen som ett resultat av utökad sågverksdrift och nystart av varvsrörelsen.

Storbyggningen och faktorsbostaden byggdes och en bagarstuga och gamla kontorsbyggnaden (nuvarande Tullgården) flyttades till ”Plassen”.

Storhetstiden

”Plassens” storhetstid infaller under 1900-talets tre första decennier. Från 1903 och 10 år framåt byggs Belfragehusen, Vita Duvan, uthus, dass, lagårdar, tvättstuga och sjömanshem.

Storbyggningen och faktorsbostaden renoveras och Tullgården iordningställs och blir bostad för två tullare och tullkontor.

På ”Plassen” bor nu 25 familjer över 100 personer, alla med egna avdelningar i uthus och dass. I lagårdarna fanns plats för arbetarnas kor. För gemensamt bruk fanns bagarstuga, tvättstuga, mangelbod och jordkällare – ett välordnat samhälle om än lite avskilt från den övriga byn.

”Plassen” finns inte mer

I och med att sågen i Robertsfors läggs ner 1936 och arbetarna flyttar till nya arbetsplatser i bl a MoDo:s fabriker i Alfredshem har ”Plassen” spelat ut sin roll. Husen rivs eller flyttas och nu finns bara Varvsstugan, Tullgården och Vita Duvan kvar.

3 Flygbild över ”Plassen” (1936)

I förgrunden ser Du skolan och husen på ”Grusbacken”. På ”Plassen” är gården där faktor Norén bodde och hade kontor riven (låg mellan ”Storbyggningen” och Tullgården). I brädgården syns högbanorna men virkesstaplarna saknas – sågen är nedlagd (1936)

5 Gossen i trappan

I Belfragehuset är Sigurd Eriksson, son till Edvin och Olivia Eriksson

8 Storbyggningen (Vbm)

Storbyggningen, även kallad ”Långgår´n”, i slutet av 1800-talet. Här fanns sju lägenheter, tre uppe och fyra nere. I huset fanns också gästrum och förråd
Foto: Nils Blomgren

10 Vintervy över ”Plassen” (1931)

Fotografen har stått på Ö-berget. I centrum på bilden ser Du Vita duvan och husen på ”Plassen”. Till höger magasinen, brädgården och en anläggning för timmeruppdragning. Till vänster syns husen i ”Brännstan”

1 Faktorsbostaden (1904)

Här ser Du faktorsbostaden byggd 1854. Personerna är från vänster faktorerna Karl Åberg och Joel Norén med fruar. Lägg märke till den med stora snäckor inramade blomsterrabatten.

4 Arbetarbostad

Det ena av två s k  Belfragehus, uppkallade efter arkitekten. Den här arbetarbostaden uppfördes 1903. Här bodde på 20-talet fyra familjer. Nere Valdemar Jansson med hustrun Augusta och döttrarna Henny och Lilly och Ludvig Åberg med hustru Albertina och barnen Alfred, Iris, Holger och Helge. Uppe bodde Harald och Ebba Jansson och dottern Asta samt en dam som hette Hörnlund. På bilden från 1915 ser Du som tvåa från vänster Augusta Jansson

7 Valborgsmäss på ”Plassen” 1923 (Vbm)

Här ser du Robertsfors och Sikeå manskörer framför mangelboden. I bakgrunden faktorsbostaden och tullgården

9 Vällingklockan (1920-talet)

Vällingklockan ringde in dagens tider för arbete och raster. Ringare var Valdemar Jansson. I huset inrymdes bl a mangelbod

2 Vy över ”Plassen” (1890-talet)

Här ser Du till vänster det hus dit tullstationen från Ratan flyttades 1905. Från 1896 fanns här en provisorisk tullstation. I bakgrunden ser du faktorsbostaden och ”Storbyggningen”.