Järnvägen

Skärm 7 Järnvägen

Järnvägen till Robertsfors började byggas på 1870-talet. Först drogs vagnarna av hästar och oxar, sedan av ånglok och fr o m 1900 av el-lok.

Från början hade man inte råd med järnräls hela sträckan om 7 km utan halva sträckan hade plankräls.

Järnvägen var år 1900 Sveriges första elektrifierade järnväg som gick mellan två orter. Den lades ner 1961.

1. Det första loket 1895

På bilden ser vi ångloket Charles, inköpt i England 1890. Lokets besättning bestod av tre personer – lokförare, eldare och bromsare. I bakgrunden till höger Tullgården och till vänster faktorsbostaden.
Foto: Nils Blomgren, Ratan

3. Tågset

Loket ”Ettan” på väg till fabriken i Robertsfors med en vagnsfora lastad med massaved. (Ca 1940)

Järnvägsolyckor (1910-talet)

2. Loket Tvåan

Loket fungerade som växlingslok i hamnen. Lokförare är Dan Viktor Pettersson. I bakgrunden spritcisternerna.

4. Starkotter

Det första elektriska loket ”Starkotter” köptes in när banan elektrifierades år 1900.