Massan

Skärm 8 Massan

1. Massahantering

Pappersmassan transporterades på järnvägsvagnar till hamnen där den lagrades i tre stora ”massaskjul” i väntan på vidare transport med båt. Arbetet var tungt. Balarna som vägde närmare 200 kg /styck lyftes med speciella järnkrokar och lastades på kärror och stålhjul.

2. Meskranen (1940-talet)

På bilden från vänster Karl Boström ”Spelmanskalle” -kranskötare, Helge Bäckström, Henry ”Mulle” Jansson och Gustav Söderström – lokförare

3 Lastning av massa

På bilden fylls en lastångares lastrum med massa. Nere i lastrummet sliter stuvare med att få balarna på plats. Vid vinschen längst till höger ”Den odödlige” Bergström. Närmare 12 000 ton massa lastades ut år 1930.

5 Meskranen

På bilden från 50-talet ser vi meskranen och de tre massamagasinen. I förgrunden flottlagd massaved för transport till Husum eller Alfredshem.

7 Massatransport (1940-tal)

Här ser vi loket ”Trean” på väg till hamnen med last av massa och timmer.

9 Interiör från massamagasinet (1940-tal)

Massahanteringen var ett tungt jobb. Balarna vägde närmare 200 kg. Arbetarna fr v Arvid Lundström, Manfred Jonsson, Holger Bäckström, Edvin Åberg, Andor Jonsson. Sittande: Sigvard Johansson, Oskar Åström, Hilding Wallmark, Magnus Holmström, Kalle Boström, Ture Lindberg och Viktor Larsson.

4 Spritcisternerna

Det var på spritcisternerna tid. Fora med massavagnar. Varpankaret ligger på samma plats idag drygt 50 år senare. (2003)

6 Kalö (Vbm)

1948 lades massafabriken i Robertsfors ned. Fabrikens maskiner monterades ner och såldes till Sydamerika. På bilden ser vi John Jennings som bogserar ut pråmar till Kalö.

8 Lossning av massabalar (1940-tal) (Vbm)

På bilden ser vi hur vagnarna som står i högbanan lossas och balarna läggs på plats nere i magasinet. Till vänster KB – faktor Karl Brändström – som alltid rak i ryggen.

10 ”Den sista balen” (1949) (Vbm)

På bilden ser vi ångaren Kalö, som lastar pannorna från massafabriken för transport gill Missiones i Sydamerika. I stort sett all utlastning skedde på den här tiden via pråmar.