Historik

Skärm 6 Historik

1. John Jennings

Brukets grundare kom till Sikeå hamn i juni 1758. Han stannade i tre månader och ledde själv anläggningen av bruket vid forsen i Edfastmark.

2 Hamnen 1924 (Vbm)

Produktionen vid sågen och massafabriken i Robertsfors går på högvarv. Brädgården är väl fylld och fyra magasin har byggts – två för massa och två för virke.

3 Hamnen på 1930-talet

På grund av sågens nedläggning är brädgården tom men massafabriken går för fullt och ett nytt magasin har byggts. En ny kaj, Ribbkajen, likaså.

4 Vy över hamnen idag

Foto: Erik Forsgren

Sikeå hamn 1919

Vaktkarlen Sjögren i Sikeå

I november 1832 anställde Robertsfors Bruk drängen Lars Sjögren från Kullheden som vaktkarl vid hamnen i Sikeå. Inspektor J A Bärgholm hade tydligen sett att den skrivkunnige drängen var rätt person att ta ansvar för de varor som lossades och lastades i hamnen.


Skutor kom med malm från Roslagen, vilken sedan fraktades på hästforor till bruket i Robertsfors. Andra fartyg var lastade med spannmål, salt, socker, tobak, hampa, lin och andra varor som förvarades i hamnens magasin. Från bruket kom, förutom järnvaror även bräder och plank från sågen. Sjögren skulle se till att varorna lastades på skutorna eller förvarades väl under den del av året då hamnen var isbelagd.


För detta arbete fick Sjögren en årslön på 50 riksdaler samt tre tunnor råg, sex tunnor korn och rätt till ”åker-och ängsslått” på Lilla och Stora holmen.


Att Sjögren hade en affär vid hamnen visar en kassabok från den tiden med namn på bönder från Bygdeå, Nysätra och Burträsk socknar. De köpte seldon, läder, tyg, socker, salt och som betalning lämnade de tjära, har-, får- och kalvskinn.


I kassaboken finner man även smederna Hammarström, Hammarsten och Forsmark, som köpte sitt brännvin av Sjögen. Kanhända fick inte smeder på bruket köpa brännvin på brukshandeln i Robertsfors.


Trots långa arbetsdagar och stort ansvar hann Sjögren med mycket annat. När han slutade sin anställning 1839 lät inspektor J A Bärgholm byåldermännen Jon Nilsson, Sikeå och A von Ahn, Legdeå förrätta ”hus- och egosyn” hos Sjögren och han fick då ersättning för fönster han köpt och låtit sätta in, han hade grävt brunn, byggt bodar, odlat mark och uppfört gärdesgårdar. För allt detta fick denne fantastiske man 58 riksdaler när han lämnade Sikeå.


Nedtecknat av
Eric Åberg

Vaktkarlen Sjögrens boställe vid Sikeå Lastageplats 1839

Förmodligen har husen stått nere på Platsen.


Mangårdsbyggnad  11,5 x 9 meter, 3,30 hög
7 fönster med luckor

4 rum och förstuga
Huset behöver rödmålas

  

Brygghusbyggnad i dåligt skick

 

Fähus, foderlada, port och gödselrum under ett tak

14 x 5 meter, 2,10 hög

Mur finns i huset

 

Svinhus 5 x 3 meter, 2,10 hög

 

Brunn vid fähuset 

 

Avträdeshus 2,10 x 1,80 meter

 

Vedbod 7,20 x 7,20 meter, 3 m hög

 

Brunn i gärdsgårdan 

 

Badstuga m mur och svale 6,60 x 4,80 meter. 2,20 hög

 

Jordkällare 2,40 x 1,80 meter

 

Kornlada på Kornladugärdan 8,10 x 7,80, 13 varv hög