Hem och skola

Skärm 5 Hem och skola

4 Finrummet hos Evald Ågrens 1914

8 Interiör

 1 Skolan

5 Sommarstuga i Björnsandsviken

9 Konsum

2 Fortsättningsskolan

6 Klapparbryggan

10 Sykursavslutning

3 Skolutflykt omkr 1920

7 Kor "nea stranna"

11 Utflykt i juniorföreningen

1 Skolan

Prosten Albert Markgren på besök i Sikeå omgiven av en kvinnstark lärarkår

3 Skolutflykt omkring 1920

Utflykt till ”Kinnekulle” – Öberget.
2a fr v Solve Nilsson

5 Sommarstugan i Björnsandsviken

Gunnar Edström – ”Karn”, Olga Persson Boström, Signe Edström, Edvin Boström, Hulda Boström, Sune Persson, Kalle Boström, Karin Boström-Lindgren, Judit E, Kristina Boström

7 Kor ”nea stranna”

Forsmans ko på bete. Fram till ca 1950 släpptes arbetarnas kor på bete ”nea stranna” och i skogen på ”Östersia”

9 Konsum

Bilden från 1920-talet visar interiören på Konsum i Sikeå. Bakom disken ser t v Evert Andersson

11 Utflykt i juniorföreningen våren 1949

Fr v Olle Karlsson, Nils Olov Åberg, Ingrid Bergström (Forsman), Gudrun Andersson (Karlsson), Edit Holmgren (Forsman), Gustav Öhman, Birgitta Hahne, Nancy Öhman (Ståhl)
Sittande: Vivianne Sävström, Sylvi Öhman

2 Fortsättningsskola

Fortsättningsskola för flickor i Sjömanshemmet 1927, men vem känner igen flickorna?
Tvåa från vänster Helga Karlsson?

4 Finrummet hos Evald Ågrens 1914

På bilden ser vi också dottern Gördis och  hustrun Edla

6 Klapparbryggan

Minns Du klapparbryggan? Bilden från 1930-talets mitt visar kommissionär Olssons hus och sjöbod, i bakgrunden Johan Bäckströms och Olle Holmströms sjöbodar. Pojken i båten är Gunnar Holmgren

8 Interiör

På bilden ser vi Tekla Brändström i finrummet.
Bilden från 1920-talet

10 Sykursavslutning

Fr v Milda Brändström, okänd, Syster Åström, Astrid Andersson, Davida Lindqvist, Sofia Wallmark, Adelina Edström, Ingrid Bergström, Helga Karlsson, Maja Byström, Gunhild Ågren