Hamnen

Skärm 4 Hamnen

1. Hamnen 1910

På bilden ser vi det nya massamagasinet och några takpråmar. Vid ångbåtskajen ligger en tremastad skonert.

2. Lastångare på redden (1934)

På redden ligger fyra mindre lastångare förtöjda med ankare i fören och akterförtöjning i land. Lasten av massa eller plank och bräder vinschades ombord från pråmar.

3. Hamnen i slutet av 1940-talet

6. Passagerartrafik

Under närmare 100 år (1840-talet till slutet av 1930-talet) gick passagerarfartyg efter Norrlandskusten och ner till Stockholm. Först var det hjulångare och så småningom propellerdrivna fartyg. ”Njord”, ”Ångermanland” och på bilden ”Turisten” var några. Med sig hade ångarna också varor av olika slag. 1895 lossades bl a den brandspruta som fortfarande finns i vår lilla ”brandstation”.

Karta över hamnen 1919

4. Hamnen idag

7. Ribbkajen på 1970-talet

På bilden ser vi Ribbkajen i ny funktion. Pråmarna har ersatts av fritidsbåtar. Kajen byggdes 1929-30 och planen var att den skulle byggas över till ”Östersia” där en ny massafabrik skulle uppföras.

9. Hamnen från Granskär ca 1920

Bilden är tagen från ”Kinnekulle”, skolklassernas ständiga utflyktsmål. Längst ner på bilden ser vi ”Ståhlbryggan” på skäret, till höger vraket efter hamnbogseraren ”Falken”.

11. Hyvelmagasinet

Den 90-meter långa byggnaden uppfördes i etapper från 1908 och framåt. Här förvarades det hyvlade virket. Vid hanteringen av virket fick man vid ett tillfälle ha halmskor på fötterna för att inte smutsa ner virket.

Hamnens vinjettbyggnad Hyvelmagasinet bränns ned i januari 1986.
En epok i hamnens historia är slut.

8. Hamnen från norr, ca 1910 (Vbm)

10. Hamnen från Granskär ca 1930 (Vbm)