Fritid

Skärm 3 Fritid


4 Midsommarutflrykt

7 Musikcafé

1 Båtutflykt


8 Cykelutflykt

2 Sikeå fotbollslag

5 Fisket

9 Utflykt i det gröna

3 Vinstersport

6 Lilla Getskär

10 Badutflykt

1. Båtutflykt

John Eriksson, Helge Bäckström

3. Vintersport (Vbm)

Från vänster: Lilly Edström, Margit Flank (Österlund) och Karin Brändström (von Ahn)

5. Fisket

Fisket var en viktig bisyssla för många sikeåbor. I båten fr v Hilmer Pettersson, Helge Asplund och vid rodret Kjell Asplund (Ca 1950)

7. Musikcafé?

Redan på 1930-talet hade man tydligen musikunderhållning vid Kraftstationen. Längst till vänster Henning Gerdin

9. Utflykt i det gröna

Nedre raden: Okänd, okänd, Berta Nilsson, Georg Holmberg, Kalle Boström
Övre raden: Kristina Boström, Oskar Holmberg m fru

2. Sikeå Fotbollslag

Stående fr v John Sandström, Manne Stenborg, Helge Bäckström, Elon Lindgren, Bertil Brandberg, Sven-Erik Olsson, Fritiof Ågren, Eskil Andersson, Alvar Grahn, Fridolf Ågren, Verner Bäckström

4. Midsommarutflykt

Utflykt till Kungsön på 1930-talet. Man dansade i den ena pråmen och hade servering i den andra

6. Lilla Getskär

På bilden ser vi ”Finn”-Anderssons fiskeläge på Lilla Getskär. I uthusen fanns en liten konserveringsfabrik. I förgrunden ”kokar” Karlssons brygga

8. Cykelutflykt

Tvåa från vänster: Sigvard Bäckström

10. Badutflykt (Vbm)

Mor och döttrar Grapengiesser på badutflykt till Kungsön