Vad är LSI

Legdeå-Sikeå Intresseförening (LSI)


Vad är LSI?

Legdeå-Sikeå Intresseförening (LSI) bildades 1993. I början var LSI en paraplyorganisation för byarnas föreningar, men numera är den en ideell byaförening för alla boende i Legdeå och Sikeå byar i Robertsfors kommun. Alla bybor är automatiskt medlemmar i föreningen och föreningens styrelse sköter de löpande uppgifterna.


1995 bildade LSI tillsammans med Robertsfors kommun Stiftelsen Sikeå hamn, som har till uppgift att förvalta och utveckla hamnområdet i Sikeå.Vad gör LSI?

Sedan LSI bildades 1993 har föreningen arbetat med att stödja byarnas utveckling genom olika aktiviteter inom kultur, byamiljö, turism och fritid, samhällsservice och föreningsstöd.


>> Här kan du läsa om LSI:s anläggningar och aktiviteter


Hur finansieras LSI?

LSI tar inte ut någon medlemsavgift. Verksamheten är i hög grad beroende av det ideella arbete som läggs ned av byborna. Mycket av arbetet har skett i projektform med hjälp av EU-bidrag och olika nationella bidrag, bl.a. från länsstyrelsen i Västerbottens län.


Vad har man som bybo för nytta av LSI idag?

Stöd till föreningslivet via campingens överskott och sommarkaféerna

Mötesplatser, bl.a. campingens kafé, sommarkaféer

Möjlighet att tillsammans utveckla vår boendemiljö

Medel till att underhålla den värdefulla hamnmiljön och andra anläggningar

Bevarande av byarnas historia och kulturmiljöer

Omgivningar och rekreationsområden hålls i skick

Möjlighet till fritidsaktiviteter


Stadgar för Legdeå-Sikeå Intresseförening