Brädgården

Skärm 1 Brädgården

1. Utskeppning (Vbm)

Två ångare och ett barkskepp lastar virke från takpråmar. I förgrunden kajen med släprännor som användes vid pråmlastningen. (1920-talet)

3. Utlastning

På pråmen arbetar men med utlastning av buntat virke. Virkesbunten kommer via rullrännan, antingen direkt från stabben (virkesstaplen) eller från en järnvägsvagn.

Mannen till höger ”tar upp” dvs bokför buntarnas längd och antal, varv för varv.

5. Hamnen 1899.

Foto: Nils Blomgren, Ratan (Vbm)

2. Brädgården (Vbm)

Brädgården från söder med lastade pråmar vid kajen. I bakgrunden massamagasinet. Ca1920

4. Stabbläggargäng (Bruksmuseet)

I gången ingår fyra bärare försedda med puta och spak, en störtare (med uppgift att lyfta upp bördorna åt bärarna) och en särare med sin särspak. Spaken var kilformig, järnskodd och försedd med en hulling. Den användes för att sära på plankorna på stabben.

6. Stabbläggare (Vbm)

Fr v E Eriksson, Konrad Olofsson ”Runda-Olle”, Elis Ågren och faktor Karl Brändström

7. Sågen i Sikeå (Vbm)

På bilden ser du själva Såghuset med timmerintaget, till vänster Spånhuset och i bakgrunden Sorteringsmagasinet ”Stresshuset” som arbetarna kallade det. Arbetsstyrkan uppgick till mellan 15-20 personer.

9. Stabbläggare i Sikeå ca 1900  (Vbm)

Övre raden från vänster: Johan Lindfors, Sandberg, Einar Pettersson, Karl Ågren (Korpral), August Åberg Saul Holmberg, Gottfrid Holmberg
Nedre raden: Konrad Lindgren, Albert Jonsson, Högberg, Faktor Karl Åberg, Faktor Joel Norén, Faktor Johan August Hörnlund, Oskar Nilsson, Fabian Bergström, Pelle Nilsson
Främst: Edström, Karl F Brändström, Karl Karlsson

8. Stabbläggare i Sikeå ca 1900

Övre raden från vänster: Johan Lindfors, Sandberg, Einar Pettersson, Karl Ågren (Korpral), August Åberg Saul Holmberg, Gottfrid Holmberg
Nedre raden: Konrad Lindgren, Albert Jonsson, Högberg, Faktor Karl Åberg, Faktor Joel Norén, Faktor Johan August Hörnlund, Oskar Nilsson, Fabian Bergström, Pelle Nilsson
Främst: Edström, Karl F Brändström, Karl Karlsson

10. Interiör från sågen i Sikeå (Vbm)