Vad är LSI

Legdeå-Sikeå Intresseförening (LSI)


Vad är LSI?


Legdeå-Sikeå Intresseförening (LSI) bildades 1993. I början var LSI en paraplyorganisation för byarnas föreningar, men numera är den en ideell byaförening för alla boende i Legdeå och Sikeå byar i Robertsfors kommun. Alla bybor är automatiskt medlemmar i föreningen och föreningens styrelse sköter de löpande uppgifterna.


1995 bildade LSI tillsammans med Robertsfors kommun Stiftelsen Sikeå hamn.

Vad gör LSI?


Sedan LSI bildades 1993 har föreningen arbetat med att stödja byarnas utveckling genom olika aktiviteter inom kultur, byamiljö, turism och fritid, samhällsservice och föreningsstöd.


Anläggningar och aktiviteter


Kultur

BildutställningSikeå Lastageplats i bilder, en utställning över hamnens historia i 14 skärmar. Utställningen visas sommartid i Varvsstugan.

BrandstationenBrandstationen renoverades och ”Sveriges minsta brandstation” invigdes 1993. Brandstationen är med i Guiness rekordbok

FlankrotetHär bodde soldaten nr 39 Flank med familj och roteboden är vad som finns kvar. Grunden av lagården och brunnen syns också i terrängen, medan bostadshuset plats numera är borta. 2008–2009 upprustades boden med stöd av bidrag från Länsstyrelsen på 14 000 kronor.

Kungshällans fyrSikeå gamla fyr har renoverats och står uppställd i hamnen vid LSI:s boulebanor.

Natur-och kulturstigNatur-och kulturstigen anlades under 1999 och 2000. Den är lättvandrad, ca 2 km lång och har ett 20-tal tavlor över minnesmärken från olika tidsepoker i hamnens historia. Dessutom finns ett 50-tal av havsbandets växter markerade och namngivna med svenska och latinska namn. På vandringen kan du läsa om Storbyggningen med uthus och dass, Knubbkyrkan, Sjömanshemmet, Spritcisternerna, Järnvägen, Jordkällarna m.m.

SkyltarVid infarterna till Legdeå och Sikeå finns skyltar i form av gamla ensmärken med texten Välkommen till Sikeå/Legdeå

Stora magasinet1997 startade insamlingen för att rädda Stora Magasinets tak. Byborna och andra intresserade samlade in 40 000 kronor genom att köpa takplåtar. Detta blev grunden till det projekt som sedan stöttades av Länsstyrelsen och resulterade i ett nytt plåttak, uppriktning och målning av Stora Magasinet.

TullutkikenUtkiksmasten på Tullberget. Masten användes av tullpersonalen för att övervaka trafiken in till Sikeå hamn. Renoverades 2010

ÅngbåtskajenSikeå Båtklubbs kaj


Byamiljön

AnslagstavlorEtt 20-tal blå anslagstavlor i byn.

ByaplanUtarbetad 1995 och 2005; arbete med ny byaplan pågår. Tänk dig... Legdeå/Sikeå år 2030 - vad är viktigt för dig? Enkät hösten 2018. Resultaten finns på https://sv.surveymonkey.com/results/SM-JB2JW5HVV/

JämmerdalsbronUpprustning av Jämmerdalsbron och den gamla järnvägsbanken.

KorsvägsparkenKorsvägsparken iordningställdes 2004 och invigdes av Dan-Viktor Pettersson

Parkbänkar20 parkbänkar skänkta av Rainer och Ylva Martinsson 2007


Turism och fritid

Badplats Östersia

BeachvolleyplanEn beachvolleyplan på hamnområdet invigdes 2002.

BoulebanorVid båtklubben

BåtbryggaBåtbrygga på piren vid säsongscampingen

Friluftsgudstjänst Midsommardagen, hamnen

Grillplatser Östersia, Linusbacken, Sikaberget samt campingen

HamnmarknadOrdnas varje vår/sommar

MidsommarfirandeMidsommarstång och firande på hamnområdet

Musikkaféer i hamnenKök och scen byggdes i Stora magasinet och Musikpaviljongen Kajutan invigdes 2010

MårtensaftonFilmvisning m.m. i Spiran-huset

Sikeå HavscampingCampingen startade 1999 och byggdes upp under två olika landsbygdsprojekt och med hjälp av ALU-arbeten. 2001 inköptes Bygdeå campings stugby med nio stugor. 2013 invigdes en ny receptionsbyggnad med kafé, en handikappanpassad toalett och en ramp till kaféet. En vinterbonad uthyrningsstuga blev också klar 2013. Den har två rum och kök, toalett med dusch och tvättmaskin

Spiran, SpiranhusetLSI har bidragit med sjömärket Spiran

SpårvägenRid- och promenadväg efter gamla järnvägen


Företagande och samhällsservice

Andra varvet1997 började secondhandverksamheten i liten skala i Varvsstugan. 1998 startade renoveringen av Såghuset. Andra Varvet behövde större lokaler och Såghuset blev en stor förbättring. 2003 bildade Andra Varvet en ekonomisk förening som avknoppades från LSI (LSI-medlem)

Drömvallens förskolaStartades och drivs av Drömvallens föräldrakooperativ ek. för. som startade 1993. Drömvallens lekpark iordningställdes 1995–96

Storholmens NaturbetesföreningEfter cirka 10 år som ”Fårkooperativet” startade Naturbetesprojektet på Storholmen Sikeå hamn 2003, med bidrag från Länsstyrelsen. 2008 bildades en ekonomisk förening som avknoppades från LSI (LSI-medlem)


Föreningsstöd

RidklubbenSandgärdans ridhus – Ivarhallen, Gäststallet

Sikeå BåtklubbRenovering av kaj

TräffpunktenBidrag till renovering. Högtalaranläggning 2005


Hur finansieras LSI?

LSI tar inte ut någon medlemsavgift. Verksamheten är i hög grad beroende av det ideella arbete som läggs ned av byborna. Mycket av arbetet har skett i projektform med hjälp av EU-bidrag och olika nationella bidrag, bl.a. från länsstyrelsen i Västerbottens län.


Vad har man som bybo för nytta av LSI idag?


Stöd till föreningslivet via campingens överskott och sommarkaféerna

Mötesplatser, bl.a. campingens kafé, sommarkaféer

Möjlighet att tillsammans utveckla vår boendemiljö

Medel till att underhålla den värdefulla hamnmiljön och andra anläggningar

Bevarande av byarnas historia och kulturmiljöer

Omgivningar och rekreationsområden hålls i skick

Möjlighet till fritidsaktiviteter


Purus vitae dolor ut eu - Urna pulvinar suspendisse