Om Legdeå-Sikeå Intresseförening

Legdeå-Sikeå Intresseförening bildades 1993

 

Projektet Levande kustbygd startas tillsammans med finska vänorter. Brandstationen renoveras, allemanut-dagarna startar och också föreningskvällar. Röjning av igenslyade områden påbörjas. En resa till Björköby företas. Drömvallens föräldrakooperativ startar, Vägnamn och vägskyltar fixas.

 

1994

började vi använda Spiran som symbol. Den första T-shirten med devisen "Det spirar i Sikeå" togs fram. Två orienteringstavlor över byn iordningställdes. Vi startade hemvändardagar och Spiran-tidningen.

 

Två grilllplatser byggdes med hjälp av Alu-jobbare och på Drömvallens dagis byggdes staket. LSI tog initiativ till och bekostade medverkan av bildlärare på dagiset. Ett fårkooperativ startas. Kungaritten Bygdeå-Sikeå gnomförs.

 

Sveriges minsta brandstation blev Årets invigning med Rolf Isberg, kommunens brandchef som invigare.

 

1995

anordnades för första gången en Gökotteutflykt för cyklande bybor. Vi arbetade fram den första byaplanen och startade Interreg-projekt med de finska byarna Björköby, Södra Vallgrund och Maxmo. Stiftelsen Sikeå hamn bildades med LSI och Robertsfors kommun som stiftelsebildare. Jämmerdalsbron och den gamla järnvägsbanken rustades upp och de blå anslagstavlorna, som nu blivit ca 20 st,sattes upp. Lerkparken vid Drömvallens dagis påbörjades.

 

Jämmerdalsbron blev Årets invigning. Invigare var Gertrud Ödlund, född Holmgren, bosatt i Australien, dit hon flyttade på 1920-talet.

 

1996

ställdes lekparken vid Drömvallens dagis iordning. Stora Magasinet började hyras ut för förvaring av husvagnar och båtar. Den första telefonkatalogen över byn kom ut. En cykelväg efter gamla järnvägen rustades. Projektet Kustbygd i samverkan pågick.

 

Årets invigning blev Spårvägen - den gamla järnvägen - som invigdes av Axel Åberg, en gammal bybo.

 

1997

började secondhandverksamheten - Andra Varvet - i liten skala i Varvsstugan, då inom LSI:s ram. En Öppethus-dag anordnades för att visa våra lediga hus och tomter. In samling för att fixa nytt tak till Stora Magasinet drog igång. Datautbildnning erbjöds byborna.

 

Året invigning var Drömvallens lekpark, Invigare Margit Gustafsson som växt upp i närheten.

 

1998 - 5 år

En bildutställning över de gångna 5 åren presenterades på årets Julmarknad på Träffpunkten. Fettisdagen firades med tipsrunda och semlor. Söndagscaféer startade med café 1:a söndagen i varje månad. Ansökan om det första projektet för att anlägga en camping lämnades in. Skyltar "Välkommen till Sikeå" sattes upp.

 

1999

var fyra Leaderprojekt igång i hamnen. På campingen fanns 16 platser som fick el och vatten. En parkering fixades för badplatsen på Östersia..Natur-och kulturstigen röjdes upp och skyltar sattes upp både för hamnens växter och de lämningar efter lastageplatsen som fanns kvar. Årets invigning var SBK:s kaj och invigare var landshövding Georg Andersson

 

2000

en broschyr om campingen och om LSI framställdes. Fyren flyttades och renoverades och en boulebana anlades. Anläggningen invigdes av Kjell-åke Nilsson, kommunalråd.

 

2001

Sex musikcaféer startades under sommaren. Brandstationen 100 år firades med en teckningstävling för dagisbarnen och en brandkårsfest. Pins med bild på brandstationen införskaffades. Bygdeå campings stugby med nio stugor inköpteus. Stora magasinet målas. En ny Telefonkatalog över byarna togs fram. En stadsvandring i Brännstan genomfördes. Årets invigning var Stora magasinet med Johan Pettersson, gammal Legdeåbo, som invigare.

 

2002

gjordes en studieresa till Kalix. Projektet Sikeå lastageplats i bilder genomfördes. En bachvolleyplan iordning-ställdes och invigdes av Hans Lindgren, kommunalråd.. En teaterföreställning med Lövångeramatörer visades i Stora Magasinet.

 

2003

bildade Andra Varvet en ekonomisk förening. Under Stugsistan sålde LSI ut kvarvarande varor från AV:s sommarbutik. Den sikanska flaggan togs fram genom en tävling. Ett Naturbetesprojektet startar med medverkan av Länsstyrelsen. Årets invigning var Ivarhallen med kommunalrådet Hans Lindgren som invigare.

nvigare.

 

2004

Korsvägsparken iordningställdes och invigdes av Dan-Viktor Pettersson . Gunnar Larsson sponsrade en fest för hela byn. En succéföreställning "Frysta tillgångar" i samarbete med Teaterföreningenr kunde avnjutas på grusplanen mellan Såghuset och Stora magasinet. Kulturhusen dag firades för första gången. På campingen byggdes gästbrygga och grillplats. Hamnmarknaden flyttades till våren. Bredband dras till campingen och en liten kiosk startar. Varvsstugan målades. En studieresa gjordes till Byske Camping.

 

2005

gjordes en studieresa till Vasa. En ny byaplan togs fram. Högtalarutrustning anskaffads till Träffpunkten. Bildutställningen i Varvsstugan invigdes av Asta Lindell född i Sikeå. En bollplan iordningställdes. Ett nytt tak fixades till Såghuset med Länsstyrelsen som sponsor. En barnteaterföreställning gavs under sommaren. LSI sponsrade Johan Lundströms filminspelning om sin farfar.. En grupp för att utreda eventuellt äldreboende i byn startas.

 

2006

delades presenter ut till födda i Sikeå-Legdeå föregånde år i form av en Spira. Första friluftsgudstjänsten hölls i LSI:s regi. På campingen anlades ett antal planteringar. Elmätare anskaffades till campingplatserna för säsongcamparna. Flaggstänger inköptes till campingen och intresserade bybor. Årets invigning blev natur-betet med Lars Bäckström som verkställare.

 

2007

För första gången ordnas Mårtens afton och Alla hjärtans dag. Planeringen för en utomhusscen startar. Studiebesök görs på Snibbens Camping. En skrift om hamnens hisstoria trycks. Infotavlor till E4 inskaffas. 20 parkbänkar skänks av Rainer och Ylva Martinsson. Göststallet är årets invigning. Mats Karlsson invigare.

 

2008

En grupp för eventullt äldrboende i byn arbetar. I samband med hamnmarknaden ordnas en träff i Missionskyrkan för gamla Sikeåbor. En byavaktästr anställs tillsammans med Ridklubben.Flanks rotebod renoveras med bidrag från Llänsstyrelsen. Såghuset målas delvis. Rainer och Ylva inviger parkänkarna.

 

2009

En båtbrygga byggs på piren vid säsongcampingen. Byn deltar i den sk Fredsstafetten - ett motionslopp mellan kommunens byar. Flanks rotebod invigs av Margareta och Sofia Flank. Tullmasten börjar rustas.

 

2010

Barnskidtävling arrangeras under Fettisdagsfirandet. Gökotteutflykt med cykel körs ör första gången. En marknadsföringsdag ordnas tillsammans med Granbergets vindkraftföreing och kommunen. Sju musikcaféer äger rum under sommaren. Kök oh scen byggs i Stora magasinet och trappa till AV. Kajutan - utomhusscenen invigs.

 

2011

 

2012

Kommunens allmänna utskott inbjuds till visning i hamnen. Midsommarfirande på bollplanen vid campingen ordnas. Ny altanräcken till stugorna sätts upp. Under kommunens kulturvecka håller Helena Wikberg från Länsstyrelsen ett föredrag om kartor. Två hus fd pensionärsbostäder från Överklinten köps in.-

 

2013

EU-projektet Året runt startar med iordningställande och inredning ny receptionsbyyggnad, uthyrningshus, pumpning av avlopp till kommunens nät och tvättstuga. Handicapanpassning av lokalerna rch åretruntvärme är några av målen. Haldo Eriksson, kommunstyrelsens ordförande, inviger Receåtionen.

 

 

 

 

. .

Purus vitae dolor ut eu - Urna pulvinar suspendisse