Valkommen

Legdeå-Sikeå Intresseförening 25 år - 1993-2018

 

Bildande

LSI bildades 1993.Landsbygdsutveckling var då aktuell inom projektet ”Hela Sverige ska leva”. Runt omkring i Sverige startade föreningar med målsättningen att utveckla byn och bygden. Att LSI bildades just 1993 hänger ihop med att Holmen AB vid den tiden kom med beskedet att man ville lämna ifrån sig hamnområdet, som ju efter sågens nedläggning 1975 och buntläggningens upphörande enbart var ett problem för företaget med byggnader och kajer i förfall och ett nedskräpat landområde.

 

Ett förslag var att överlämna hamnen till Sikeå BK som ju bedrev verksamhet i hamnen. Byborna var också intresserade och lösningen blev att Stiftelsen Sikeå hamn bildades år 1995. Bildare var LSI och Robertsfors kommun. Som grundfond satsade bildarna 10000 kronor vardera. Stiftelsens uppgift är att förvalta hamnens anläggningar och ett landområde på 40 hektar och ett vattenområde på 20 hektar.

 

Föreningens syfte och mål

§ 1 i stadgarna säger

•LSI ska fungera som paraplyorganisation och samordnare för i området befintliga föreningar.

•LSI ska verka för byarnas utveckling och trivsel. LSI ska också kunna starta och bedriva verksamheter för bybornas bästa utanför befintliga föreningars ansvarsområden.

•LSI ska uppmuntra till att fristående verksamhet startas när densamma vuxit sig tillräckligt stark – organisatoriskt och ekonomiskt.

•LSI är en ideell förening som ska vara politiskt och religiöst obunden och organiseras enligt demokratiska principer.

Hur har vi då under de gångna 25 åren lyckats leva upp till de uppsatta målen?

 

Trivsel – Ett stort antal musikcaféer har anordnats liksom filmvisningar på Mårtens afton, föreläsningar och caféverksamhet på Campingen. Hamnmarknad hålls varje vår, och är liksom friluftsgudstjänst och midsommarfirande andra trivselfaktorer. Anläggningar för ökad trivsel är Grillplatser, välkommenskyltar, våra vägnamn, Korsvägsparken, boulebanan och skyltar inom hamnområdet och naturstigen. Våra allemanutdagar för uppsnyggning och städning varje vår bidrar också till byns trivsel.

 

Kultur – Ett 20-tal anläggningar från skeppsbyggnads- och sågverkstiden har bevarats liksom resterna från Flanks rotetorp. Ett stort antal gamla fotografier har samlats in och scannats av. Gamla filmer har kunnat visas för byborna. En utställning över hamnens historia, en skrift om densamma och ett 30-tal skyltar som berättar historien finns utplacerade i byarna.

 

Sysselsättning. Ett 10-tal ungdomar har sommartid varit anställda på Andra Varvet. Campingen och Ridklubben liksom också en byavaktmästare

 

Två avknoppade företag - Naturbetet och Andra Varvet, ekonomiska föreningar med egen ekonomi. Campingen, som har bibehållits i LSI:s regi har genom bybors och säsonggästers ideella arbete, gett förutsättningar att satsa på för byn gemensamma intressen.

Sture Bäckström

 

Vill duär ser du kortfattat vad som hänt under de 25 åren.

 

 

Purus vitae dolor ut eu - Urna pulvinar suspendisse